Privacy Policy

Wineshelter är ansavarig för de personuppgifer som kunden har lämnar. Uppgifterna kommer att användas endast för att kunna hantera kundrelationer. Personuppgifter kommer inte att lämnas ut till tredje part utan kundens medgivande. Den registrerade personen har alltid rätt att få ta del av de uppgifter som finns i databasen.

 

Vi kommer under inga omständigheter att lämna ut några personuppgifter utan medgivande från personen ifråga. Detsamma gäller även för e-postadresser.